Οι θέσεις του ΣΒΕΗΣ για την αναθεώρηση της σήμανσης ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών συσκευών

Ο ΣΒΕΗΣ καλεί τις Αρχές να διασφαλίσουν ότι ο επαναπροσδιορισμός της κλίμακας  της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής 

 

 

Ο ΣΒΕΗΣ καλεί τις Αρχές να διασφαλίσουν ότι ο επαναπροσδιορισμός της κλίμακας  της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο πολιτικής που επιβραβεύει την καινοτομία και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να κάνουν τις σωστές επιλογές.

Εν όψει της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Ενέργειας στις 3 Νοεμβρίου 2015, σας ενημερώνουμε για  τις θέσεις μας  που αφορούν τις τελευταίες προτάσεις της Προεδρίας (έγγρ. 11376/3/15 της 28ης Οκτωβρίου) και συγκεκριμένα το άρθρο 7 και τις αντίστοιχες αιτιολογικές παραγράφους 9α και 11α.

Ένα επιτυχημένο πλαίσιο για τον επαναπροσδιορισμό της κλίμακας πρέπει να προωθεί την καινοτομία, να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές είναι καλά ενημερωμένοι (και άρα δεν δημιουργεί σύγχυση με τις αλλαγές που επιφέρει) καθώς επίσης πρέπει να μπορεί να είναι εκτελεστέο  τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τις εθνικές αρχές. Για να επιτευχθεί αυτό, η βιομηχανία ζητά:

1.Σταθερότητα και δυνατότητα πρόβλεψης των απαιτήσεων οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό των καινοτομιών και των επενδύσεων που καθοδηγούν την αγορά οικιακών συσκευών προς ολοένα και πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.

2.Μια προσεκτική διαχείριση της μετάβασης σε μια κλίμακα AG κατά τομείς προϊόντων

3.Μια διαδικασία τριών βημάτων επαναπροσδιορισμού της κλίμακας, που καθορίζει τους όρους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και

4.Ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές κατανοούν ότι η νέα αυτή ετικέτα είναι αποτελέσμα ενός επαναπροσδιορισμού της κλίμακας (και όχι ότι το προϊόν έχει γίνει λιγότερο αποδοτικό).