Εκδήλωση 2018 -18 χρόνια λειτουργίας του Συνδέσμου

Στις 16/4/2018 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου, ο οποίος γιόρτασε τα 18 χρόνια λειτουργίας του παρουσία όλης της αγοράς των ηλεκτρικών συσκευών. 

Επ' ευκαιρία του γεγονότος αυτού, ο Πρόεδρος Γιώργος Δημητρίου ανακοίνωσε και την αλλαγή του ονόματος του συνδέσμου σε APPLiA Hellas  σε συνέχεια της αλλαγής του ονόματος του CECED, του Πανευρωπαϊκού συνδέσμου της βιομηχανίας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στον οποίον ανήκει και ο ΣΒΕΗΣ, σε APPLiA Europe.

Στην ομιλία του ο κύριος Δημητρίου αναφέρθηκε επίσης στα 18 χρόνια προσφοράς του συνδέσμου στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών.

 

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης  ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας για τα προβλήματα των επιχειρήσεων στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον και αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις του ΣΕΒ για την πορεία της οικονομίας. 

Ο Managing Director της MRB Ελλάδος Δημήτρης Μαύρος παρουσίασε μια εκτεταμένη έρευνα για την ελληνική αγορά, τις τάσεις και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.