Επίσκεψη στο Ε.Κ.Α.Ν

Στις 27/9/2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Μελών του Δ.Σ. στο Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους Αττικής.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης  πραγματοποίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο στους Αγίους Θεοδώρους. Παρών στην επίσκεψη αυτή ήταν ο  Γενικός Γραμματέας  διαχείρισης αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και στελέχη  της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης τα στελέχη του ΕΚΑΝ εξήγησαν πως είναι οργανωμένοι οι διάφοροι τομείς δραστηριότητας ανά είδος συσκευών ώστε να επιτυγχάνεται μια ολοκληρωμένη διαδικασία ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε. Εδώ

Η επίσκεψη συνεχίστηκε στην H.F.R  (Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ). Εδώ