Εξελίξεις

Η σήμανση για την ενεργειακή απόδοση εδώ και 25 χρόνια έχει βοηθήσει καταναλωτές και επαγγελματίες στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Επιπλέον, οδήγησε στην ανάπτυξη καινοτόμων αποδοτικών προϊόντων με αποτέλεσμα την δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών εισφορών των Παραγωγών στα διευρυμένα συστήματα ευθύνης παραγωγού (EPR: Extended Producer Responsibility) για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (WFD: Waste Framework Directive). Οι Ενώσεις…

Οι συμμετέχοντες στον Κώδικα Δεοντολογίας συμφώνησαν στο να προσπαθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση της Λιανικής αλλά και τω Διανομέων με τις δηλώσεις που τίθενται στον Κώδικα αυτόν. Οι συμμετέχοντες κατασκευαστές θεωρούν ότι ένας τέτοιος Κώδικας Δεοντολογίας θα ήταν επωφελής για τους καταναλωτές, καθώς θα βελτιώσει…

28 Επιχειρηματικοί Οργανισμοί σε κοινή δήλωση τους ζητούν την ταχεία επικύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Ημέρα Ηλεκτρονικών Αποβλήτων: Μια νέα ευκαιρία για κυκλική οικονομία Η 14η Οκτωβρίου θεσμοθετήθηκε από το WEEE Forum ως η παγκόσμια ημέρα Ηλεκτρονικών Αποβλήτων με την υποστήριξη 27 μη κερδοσκοπικών εταιρειών ηλεκτρονικών αποβλήτων σε 21 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τους καταναλωτές για την…

Πως μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων και χρημάτων

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει ο Κανονισμός 65/2014 της ΕΕ ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για…

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει ο Κανονισμός 65/2014 της ΕΕ ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η σήμανση αυτή θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέξουν συνειδητά την συσκευή που θα αγοράσουν.

Σελίδα 1 από 2