Εξελίξεις

Η αλλαγή της οικονομικής κατάστασης, οι μισθοί και η ακρίβεια έχουν αποτελέσει σημαντικούς παράγοντες στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών όλων των Ελλήνων σε όλους τους τομείς. Το σούπερμάρκετ και γενικότερα τα ψώνια για οικιακά είδη και τρόφιμα είναι μια ανάγκη που όλοι οι Έλληνες καλούνται να καλύψουν και έχουν βρει…

Η νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα τοποθετεί τις ενεργειακά αποδοτικές συσκευές στο επίκεντρο των σχεδίων της Ευρώπης για διεύρυνση της ενεργειακής πρόσβασης. Οι συσκευές με έξυπνες λειτουργίες καθώς και συσκευές υψηλής απόδοσης μπορούν να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένο ποσοστό…

Άρθρο του καθηγητή Γεώργιου Ι. Δουκίδη, και του Δρ. Λευτέρη Κιοσέ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – Eltrun, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πρόσφατη εξαμηνιαία έρευνα των καταναλωτικών τάσεων λιανεμπορίου (του ΣΕΛΠΕ και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του ΟΠΑ) καταγράφει ένα καταναλωτικό κοινό πιεσμένο, σε ένα μεταβατικό στάδιο, με κύρια ανησυχία τις πληθωριστικές…

Στον σημερινό κόσμο, όπου οι ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η βιομηχανία οικιακών συσκευών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.Η νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο που οδηγεί τη βιομηχανία προς μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και…

Όσο η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, εμφανίζονται νέοι τρόποι για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη αλλά και αυτοματοποιημένη. Τον τελευταίο καιρό μια νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, το chat GPT, έχει κάνει την εμφάνιση της, με πολλούς να επαινούν τα οφέλη της ενώ άλλους να ανησυχούν για το…

Το 2019, η Οδηγία #WEEE έθεσε τον στόχο συλλογής για όλα τα κράτη μέλη στο 65%. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες για την επίτευξη των στόχων συλλογής εγείρουν περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα επίτευξης του καθορισμένου στόχου. Οι δυσκολίες αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο διάγραμμα.

Οι υπογράφοντες ενώσεις αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει την Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τα απόβλητα συσκευασίας και συσκευασίας (PPWD). Υποστηρίζουμε την εναρμονισμένη προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής· επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να…

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η οικονομία της Ελλάδος έχει κλονιστεί, οι Έλληνες φαίνεται να έχουν βγει πιο δυνατοί από αυτό μαθαίνοντας να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους. Ενώ στο παρελθόν το δάνειο θεωρούνταν μια εύκολη λύση, πλέον αντιμετωπίζεται ως η «έσχατη επιλογή» με το πνεύμα της εποχής να τείνει…

Μια ενδιαφέρουσα έκθεση! Οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και τι να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Δείτε την έκθεση στο αρχείο παρακάτω...

Μια πανελλαδική έρευνα που καταγράφει τις εξέχουσες αλλά και τις αρνητικές εμπειρίες που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές στην διάδρασή τους με όλους τους κλάδους οργανισμών, ιδιωτικών και δημόσιων, όπως τις περιγράφουν οι ίδιοι με δικά τους λόγια! Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι συμφιλιωμένοι με την τεχνολογία και την χρησιμοποιούν για…

Σελίδα 1 από 3