Από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 η ενεργειακή σήμανση για τις σκούπες είναι γεγονός

Η σήμανση αυτή θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέξουν συνειδητά την συσκευή που θα αγοράσουν.

Η νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης θα παρέχει πληροφορίες για, την ενεργειακή αποδοτικότητα της συσκευής, την απόδοση που έχει στο καθάρισμο σκληρού δαπέδου ή χαλιού, το θόρυβο που εκπέμπει, τη σκόνη που επανεκπέμπει . 

Ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για την ετήσια κατανάλωση ενέργειας. 

Η νέα σήμανση θα έχει 7 κλίμακες ενεργειακής αποδοτικότητας από το Α έως το G. 

Aπό 1ης Σεπτεμβρίου 2017 η ετικέτα θα συμπληρωθεί με τις κλίμακες Α+, Α+ + και Α+ + + προκειμένου να παρουσιαστεί η τεχνολογική πρόοδος της βιομηχανίας.

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2014 η ισχύς πρέπει να είναι μικρότερη των 1600W, ενώ από 1ης Σεπτεμβρίου 2017 η ισχύς θα πρέπει να μειωθεί στα 900W. Με το τρόπο αυτό θα έχουμε αποδοτικότερες στη λειτουργία σκούπες οι οποίες όμως θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

I.το όνομα/την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή

II.II. το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή, όπου ως «αναγνωριστικό μοντέλου» νοείται ο κωδικός, συνήθως αλφαριθμητικός, για τη διάκριση συγκεκριμένου μοντέλου ηλεκτρικής σκούπας από άλλα μοντέλα με το ίδιο εμπορικό σήμα ή όνομα/επωνυμία προμηθευτή

III.την τάξη ενεργειακής απόδοσης. H  αιχμή του βέλους που περιέχει την τάξη ενεργειακής απόδοσης της ηλεκτρικής σκούπας τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους της σχετικής τάξης ενεργειακής απόδοσης·

IV.τη μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας

V.την τάξη ποσοστού επανεκπομπής σκόνης

VI.την τάξη επιδόσεων καθαρισμού σκληρού δαπέδου

VII.την τάξη επιδόσεων καθαρισμού σκληρού δαπέδου

VIII.τη στάθμη ηχητικής ισχύος