ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Η συνεχής καινοτομία, εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενη από τους παραγωγούς, οδήγησαν τις περισσότερες οικιακές συσκευές σε άριστες ενεργειακές κλάσεις   με στόχο την  δραστική μείωση  στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και απορρυπαντικού. 

Είναι μια σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών, αλλά και μια υπεύθυνη συμβολή για τη διατήρηση του περιβάλλοντος.  Όλα τα είδη νέας γενιάς συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2.

Για το λόγο αυτό η αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού με νέες ενεργειακά πολύ πιο αποδοτικές συσκευές είναι ένα από τα μέτρα με τη μεγαλύτερη επίδραση στην  μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων με την ταυτόχρονη  μείωση των επιβλαβών εκπομπών στην ατμόσφαιρα.  Η μείωση των εκπομπών είναι μια υπόσχεση που έχει υπογραφεί από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.