Ενεργειακή σήμανση των οικιακών φούρνων (ηλεκτρικών ή αερίου) και των απορροφητήρων κουζίνας

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει ο Κανονισμός 65/2014 της ΕΕ ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για μη οικιακούς σκοπούς.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 ισχύει ο Κανονισμός 65/2014 της ΕΕ ο οποίος καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τους οικιακούς φούρνους και τους φούρνους αερίου (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενσωματώνονται σε κουζίνες μαγειρέματος) και των οικιακών ηλεκτρικών απορροφητήρων κουζίνας, ακόμη και όταν αυτοί πωλούνται για μη οικιακούς σκοπούς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ετικέτες, τι πληροφορίες δίνουν και ποια μορφή έχουν ανάλογα  με το είδος της κάθε συσκευής μπορείτε να βρείτε εδώ:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0065&from=EL

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης για τους φούρνους δίνει τις εξής πληροφορίες:

 

I. το όνομα/την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

 

II. το αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή

 

III. την πηγή ενέργειας του οικιακού φούρνου(αέριο ή ηλεκτρισμός)

 

IV. την τάξη ενεργειακής απόδοσης του θαλάμου. Η αιχμή του βέλους που περιέχει το χαρακτηριστικό γράμμα τοποθετείται έναντι της αιχμής του βέλους της οικείας τάξης ενεργειακής απόδοσης·

 

V. τον ωφέλιμο όγκο του θαλάμου, σε λίτρα, στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο·

 

VI. την κατανάλωση ενέργειας ανά πρόγραμμα.