Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζητούν ταχεία επικύρωση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

 

28 Επιχειρηματικοί Οργανισμοί σε κοινή δήλωση τους ζητούν την ταχεία επικύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

 

Οι Eυρωπαϊκοί Eπιχειρηματικοί Oργανισμοί, οι οποίοι υπέγραψαν τη δήλωση αυτή, επιβεβαιώνουν την ισχυρή υποστήριξή τους στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας και ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε ταχεία διαδικασία επικύρωσης μετά την υπογραφή της συμφωνίας στις 17 Ιουλίου 2018. Αυτό θα επιτρέψει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές στο σύνολό τους να αποκομίσουν τα οφέλη αυτής της σύγχρονης, συνολικής και ισορροπημένης συμφωνίας.

Η Ιαπωνία και η ΕΕ είναι δύο ομοειδείς και αναπτυγμένες οικονομίες με παρόμοια προσέγγιση στις σημερινές προκλήσεις (δηλ. Γήρανση του πληθυσμού, ασφάλεια, περιβάλλον) και μακροχρόνιες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις. Το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ της Ιαπωνίας και της ΕΕ υπερβαίνει τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και οι διμερείς εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 29% για την Ιαπωνία και κατά 34% για την ΕΕ.

Ενώ η διεθνής κοινότητα είναι μάρτυρας αύξησης των προστατευτικών μέτρων σε ολόκληρο τον κόσμο, η ΕΕ και η Ιαπωνία επανειλημμένα έστειλαν θετικά μηνύματα επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή τους για ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο.

Οι ευρωπαϊκές  επιχειρηματικές οργανώσεις που εκπροσωπούνται από τους Οργανισμούς που υπέγραψαν την δήλωση αυτή, είναι πεπεισμένες ότι η επικύρωση της παρούσας συμφωνίας θα ενισχύσει περαιτέρω την υπάρχουσα στρατηγική συνεργασία, ιδίως με τη δημιουργία μιας ζώνης εμπορίου 600 εκατομμυρίων ανθρώπων που καλύπτει το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και ανοίγοντας το δρόμο για τη διαμόρφωση των αυριανών διεθνών κανόνων .

Η ΣΟΕΣ Ιαπωνίας-ΕΕ αντιπροσωπεύει μια διεξοδική συμφωνία που αντικατοπτρίζει το κοινό συμφέρον και τους κανόνες υψηλού επιπέδου για δύο καλά ανεπτυγμένες οικονομίες με βάση την αξία. Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία υψηλού επιπέδου, ώστε να επιτραπεί η ταχεία επικύρωσή του. Ζητάμε επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της Συμφωνίας για να διασφαλίσει ότι θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις της και θα επιλυθούν τα μακροχρόνια ζητήματα.

Για να δείτε όλη τη δήλωση και τους υπογράφοντες Οργανισμούς εδώ:https://www.applia-europe.eu/images/Accelerating-europe-s-growth/Final_JointStatement_EPA_12-October.pdf