ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η σήμανση για την ενεργειακή απόδοση εδώ και  25 χρόνια  έχει βοηθήσει  καταναλωτές και  επαγγελματίες  στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Επιπλέον, οδήγησε στην ανάπτυξη καινοτόμων αποδοτικών προϊόντων με αποτέλεσμα την δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

 

Ήρθε όμως η στιγμή το ισχύον σύστημα σήμανσης A+++/G να αναπροσαρμοστεί διότι έχει καταστεί λιγότερο αποτελεσματικό και δυσκολεύει τους καταναλωτές να διακρίνουν τα πιο αποδοτικά προϊόντα λόγω του ότι υπάρχουν ετικέτες προϊόντων που περιλαμβάνουν πολλά «+». Η ανάπτυξη δε αποδοτικών προϊόντων οδήγησε στο να βρίσκεται η πλειοψηφία των υπαρχόντων στις 2 με 3 πρώτες κλάσεις της ενεργειακής ετικέτας.  

Για το λόγο αυτό η ΕΕ αναθεώρησε και βελτιστοποίησε την σήμανση. Η νέα ετικέτα ενεργειακής αποδοτικότητας θα βρίσκεται στα φυσικά καταστήματα την 1η Μαρτίου 2021 και θα περιέχει ενεργειακές κλάσεις από το Α έως το G.

 

Οι εσωτερικές εκτιμήσεις της Επιτροπής εκτιμούν τη συνολική ετήσια τελική εξοικονόμηση ενέργειας, από τις Νέες Ετικέτες έως το 2030, θα φτάσει στα 38 TWh / ανά έτος, ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Το πακέτο ενεργειακής σήμανσης αποτελεί σημαντική συμβολή στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα της ιστοσελίδας μας: Νομοθεσία-Σήμανση και στο 

ΕΔΩ https://www.theenergylabel.eu/gr