Περιβάλλον-Ενέργεια

Για δεύτερη φορά φέτος γιορτάζεται στις 14 Οκτωβρίου η παγκόσμια ημέρα Ηλεκτρονικών Αποβλήτων.

Σχετικά με την Αναθεώρηση του Κανονισμού 842/2006 για τα Φθοριούχα Αέρια Η πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού των φθοριούχων αερίων που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2012, ακολουθεί τους στόχους και τις διατάξεις του χάρτη πορείας για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλών επιπέδων ανθρακούχων εκποµπών το 2050, ο…