Κανονισμός 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Ο Κανονισμός 517/2014 ισχύει από 1/1/2015. 

Ο Κανονισμός αυτός έχει σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος μέσω μείωσης των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Όλος ο Κανονισμός : Εδώ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=EL

Περισσότερες πληροφορίες για τις αλλαγές στην Αγορά των ειδών κλιματισμού και των ψυκτικών Εδώ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=911&language=el-GR