Σήμανση

 Η σήμανση για την ενεργειακή απόδοση εδώ και 25 χρόνια έχει βοηθήσει καταναλωτές και επαγγελματίες στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Επιπλέον, οδήγησε στην ανάπτυξη καινοτόμων αποδοτικών προϊόντων με αποτέλεσμα την δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η σήμανση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως ισχύει σήμερα

Η Σήμανση CE- Βασικά στοιχεία Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς

Η νέα ενεργειακή σήμανση των κλιματιστικών συσκευών είναι γεγονός και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013