Σήμανση

Η σήμανση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως ισχύει σήμερα

Η Σήμανση CE- Βασικά στοιχεία Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς

Η νέα ενεργειακή σήμανση των κλιματιστικών συσκευών είναι γεγονός και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013