Ενεργειακή Ετικέτα

Η σήμανση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών όπως ισχύει σήμερα