ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 Η σήμανση για την ενεργειακή απόδοση εδώ και  25 χρόνια  έχει βοηθήσει  καταναλωτές και  επαγγελματίες  στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. Επιπλέον, οδήγησε στην ανάπτυξη καινοτόμων αποδοτικών προϊόντων με αποτέλεσμα την δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ήρθε όμως η στιγμή το ισχύον σύστημα σήμανσης A+++/G να αναπροσαρμοστεί διότι έχει καταστεί λιγότερο αποτελεσματικό και δυσκολεύει τους καταναλωτές να διακρίνουν τα πιο αποδοτικά προϊόντα λόγω του ότι υπάρχουν ετικέτες προϊόντων που περιλαμβάνουν πολλά «+». Η ανάπτυξη δε αποδοτικών προϊόντων οδήγησε στο να βρίσκεται η πλειοψηφία των υπαρχόντων στις 2 με 3 πρώτες κλάσεις της ενεργειακής ετικέτας.  

Για το λόγο αυτό η ΕΕ αναθεώρησε και βελτιστοποίησε την σήμανση. Η νέα ετικέτα ενεργειακής αποδοτικότητας θα βρίσκεται στα φυσικά καταστήματα την 1η Μαρτίου 2021 και θα περιέχει ενεργειακές κλάσεις από το Α έως το G.

Οι εσωτερικές εκτιμήσεις της Επιτροπής εκτιμούν τη συνολική ετήσια τελική εξοικονόμηση ενέργειας, από τις Νέες Ετικέτες έως το 2030, θα φτάσει στα 38 TWh / ανά έτος, ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Το πακέτο ενεργειακής σήμανσης αποτελεί σημαντική συμβολή στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Η παρούσα επιστολή σκοπό έχει να δώσει κάποιες πρώτες οδηγίες που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή της νέας σήμανσης.

Τα βασικά νέα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος σήμανσης ενεργειακής αποδοτικότητας

·   Θα υπάρχει μια κοινή κλίμακα για όλα τα προϊόντα με κλάσεις από το Α έως το G. Δεν θα υπάρχουν πλέον κλάσεις πάνω από την Α με επιπρόσθετα +

·   Η ετικέτα θα συνδεθεί με μια νέα βάση δεδομένων προϊόντων της ΕΕ μέσω ενός κώδικα QR. Η βάση δεδομένων θα παρέχει επιπλέον πληροφορίες για όλα τα προϊόντα που φέρουν σήμανση στους καταναλωτές, στους λιανοπωλητές καθώς επίσης και  στις Αρχές Εποπτείας της Αγοράς του κάθε Κράτους-Μέλος. 

Ποια προϊόντα αφορούν οι νέες ετικέτες του 2021

Η αναθεώρηση και εφαρμογή της νέας σήμανσης ενεργειακής απόδοσης γίνεται βήμα-βήμα. Το 2021 οι νέες ετικέτες που θα βρίσκονται στα φυσικά  αλλά και στα  on-line καταστήματα αφορούν τις εξής ομάδες προϊόντων:

  • 1.    Οικιακά ψυγεία και καταψύκτες
  • 2.    Οικιακά πλυντήρια ρούχων και οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια
  • 3.    Οικιακά πλυντήρια πιάτων
  • 4.    Τηλεοράσεις, οθόνες υπολογιστή και ψηφιακές διατάξεις σήμανσης
  • 5.    Φωτεινές πηγές

 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες προϊόντων η νέα ετικέτα ενεργειακής αποδοτικότητας αναμένεται από το 2022 και μετά.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της νέας ετικέτας

  • Μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G θα χρησιμοποιείται για όλες τις ομάδες προϊόντων.
  • Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας θα υπάρχει κωδικός QR, ο οποίος θα παρέχει σύνδεση με τη βάση δεδομένων EPREL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποστηρίζει τη διαφάνεια, προς καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και την ευκολότερη εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.
  • Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα αναγράφεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας.
  • Το κατώτερο τμήμα της ετικέτας θα περιλαμβάνει εικονογράμματα που θα παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ορισμένα εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά στις τρέχουσες ετικέτες, άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ υπάρχουν και κάποια καινούρια. 

Μεταβατικό Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Νέας Ετικέτας

-          Από 1.11.2020 

o    Για παραγωγούς/ κατασκευαστές : Διακοπή εισαγωγής προϊόντων στην ΕΕ που δεν συμμορφώνονται με την νέα ετικέτα. Εγγραφή όλων των προϊόντων (παλαιών και νέων) στην βάση δεδομένων EPREL με βάση τον αναθεωρημένο κανονισμό. Οι προμηθευτές/παραγωγοί πρέπει να παρέχουν την τρέχουσα και τη νέα ετικέτα, καθώς και το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος για τις νέες μονάδες προϊόντων. Ωστόσο , αυτή δεν θα πρέπει να εμφανίζεται σε διαφημίσεις και έντυπα, πριν την ημερομηνία εφαρμογής της που είναι η 1 Μαρτίου 2021.

o   Για Εμπόρους / Retailers :  Μπορούν να συνεχίζουν την διάθεση παλαιών και νέων προϊόντων, προβάλλοντας την κατηγορία , βάσει της τρέχουσας ενεργειακής ετικέτας 

-          Από 01.03.2021

o   Για παραγωγούς/κατασκευαστές: Υποχρεούνται να προμηθεύον μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με την νέα ενεργειακή ετικέτα και να έχουν διαθέσιμες Νέες Ετικέτες και για τα  παλαιότερα προϊόντα.

o   Για τους Εμπόρους / Retailers: Οι τρέχουσες ετικέτες προϊόντων που εκτίθενται στα καταστήματα πρέπει να αντικατασταθούν από τις νέες ενεργειακές ετικέτες, τις οποίες ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει. Για προϊόντα που εκτίθενται με τη συσκευασία τους (και δεν εκτίθεται εκτός συσκευασίας) ο έμπορος πρέπει να διασφαλίσει ότι η ετικέτα είναι ορατή από τον καταναλωτή. Η ευκρινής προβολή των νέων ενεργειακών σημάνσεων, είναι υποχρεωτική και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

-          Από 1/12/2021

 

o   Οι παραγωγοί κατασκευαστές και οι έμποροι θα πρέπει να εισάγουν, εμπορεύονται και διακινούν μόνο προϊόντα Νέας Ενεργειακής Ετικέτας και να τα προωθούν με αυτή. 

Βάση δεδομένων για τα προϊόντα και ο κωδικός QR

Βάση νομοθεσίας όλα τα προϊόντα με ενεργειακή σήμανση θα πρέπει να καταχωρούνται στην νέα βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ από τους κατασκευαστές/προμηθευτές. Η βάση αυτή παρέχει επιπρόσθετα στοιχεία για τα προϊόντα και διαθέτει δυο ενότητες:

§  Ενότητα για τον έλεγχο της αγοράς. Αυτή η ενότητα είναι ορατή από τις Αρχές προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος

§  Ενότητα για καταναλωτές, επαγγελματίες, λιανέμπορους και γενικά όλους τους υπολοίπους. Η ενότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη μετά το καλοκαίρι του 2020. Μέχρι το Μάρτιο του 2021 θα παρέχονται δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα ετικέτα. Στοιχεία για την νέα ετικέτα θα είναι διαθεσίμα μετά τον Μάρτιο του 2021.

 

Η βάση δεδομένων θα είναι προσβάσιμη απευθείας μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΕ και μέσω του ΚωδικούQR που θα υπάρχει υποχρεωτικά επάνω στη νέα ετικέτα. Το λογισμικό της εφαρμογής  το οποίο αναπτύσσεται από ανεξάρτητους οργανισμούς θα επιτρέψει τη σύγκριση των δεδομένων των προϊόντων.

Περισσότερες Πηγές Πληροφόρησης

1.    APPLiA : Επίσημη σελίδα Ενημέρωσης Καταναλωτών και Εμπόρων ΕΔΩ https://www.theenergylabel.eu/gr

  και

 2.    Έργο της ΕΕ για την ενημέρωση

ΕΔΩ https://www.label2020.gr  και ΕΔΩ https://www.belt-project.eu/

 

 

3.    Νομοθεσία

a.     Κανονισμός για την σήμανση ενεργειακής απόδοσης 2017/1369 ΕΕ:

ΕΔΩ  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369&from=EN

 

b.     Πλυντήρια ρούχων και Πλυντήρια-στεγνωτήρια Κανονισμός 2019/2014 ΕΕ:

ΕΔΩ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2014&from=EN

 

c.     Πλυντήρια πιάτων - Κανονισμός 2019/2017 ΕΕ: 

ΕΔΩ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2017&from=EN

 

d.     Ψυγεία και Καταψύκτες - Κανονισμός 2019/2016 ΕΕ: 

ΕΔΩ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8df11893-1728-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-el/format-XHTML??part=DOC_9

 

e.     Τηλεοράσεις και  Ηλεκτρονικές Διατάξεις Απεικόνισης - Κανονισμός 2019/2013 ΕΕ :

ΕΔΩ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2013&from=EN

 

f.      Λαμπτήρες - Κανονισμός 2019/2015 ΕΕ:

ΕΔΩ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2015&from=EN

 

Υποδείγματα νέων ετικετών ανά κατηγορία ΕΔΩ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1596